Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voetbalschool De Toekomst

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan Voetbalschool De Toekomst, of voetbalkamp kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.
1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement en locatie waarvoor wordt ingeschreven.
1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door Voetbalschool De Toekomst geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement bereikt is.
1.4: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.
1.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, waarvan u bericht krijgt.
1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.
1.7: Bij meerdere deelnemers voor een activiteit (voetbaldag, of andere evenementen) behoud Voetbalschool De Toekomst het recht om een keuze, selectie te maken uit de spelers die kunnen deelnemen.

2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Na de inschrijving volgt er een digitale betalingsvoorwaarden per mail waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld.
2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.
2.3: Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, evenement, voetbalschool, blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.

3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van Voetbalschool De Toekomst waarvoor hij of zij zich heeft opgegeven. Indien de deelnemer zijn inschrijving toch wilt annuleren  is de deelnemer 25% van het deelnamegeld verschuldigd waardoor het (eventuele) restant zal worden teruggeboekt.
3.2: In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorger zich af te melden bij Voetbalschool De Toekomst en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.
3.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar Voetbalschool De Toekomst behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld.

4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: Voetbalschool De Toekomst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.
4.2: Voetbalschool De Toekomst is te gast bij de diverse voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.
4.3: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

5: FOTO’S EN VIDEO

Voetbalschool De Toekomst behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.

6: PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw gegevens zullen we alleen gebruiken om contact met u op te kunnen nemen en nieuws en informatie naar u te kunnen verzenden. We zullen uw persoonlijke gegevens en data beschermen en verzekeren dat het alleen met uw toestemming of om wettige omstandigheden zal worden gedeeld. Bij het invullen van het aanmeldformulier gaat u akkoord hiermee akkoord.